KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO

Koncepcja przebudowy budynku usługowego.
Zlecenie: inwestor prywatny
Projekt: 2017

Koncepcja przebudowy budynku usługowego w Czeladzi obejmowała całkowitą przebudowę z rozbudową elewacji istniejącego budynku przemysłowego. Projekt architektoniczny zakładał rozbudowę budynku o galerie komunikacyjne oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu na usługowy. Na elewacji zastosowano cegłę klinkierową w nawiązaniu do dawnego przemysłowego charakteru Górnego Śląska oraz wcześniejszej funkcji budynku.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top