PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Projekty domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, biurowych, użyteczności publicznej, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania i inne.

Zakres usług:

 • Inwentaryzacja - pomiar wnętrza z rzutem stanu istniejącego;
 • Ekspertyza techniczna;
 • Koncepcja architektoniczna;
 • Projekt budowlany - projekt budowlany zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w zakresie branży:
  • architektonicznej;
  • konstrukcyjnej;
  • instalacji sanitarnych;
  • instalacji elektrycznych;
  • instalacji teletechnicznych;
 • Uzgodnienia sanitarno-epidemiologiczne, BHP;
 • Uzgodnienia zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • Uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjno-prawnych w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Projekt wykonawczy w zakresie branży:
  • architektonicznej;
  • konstrukcyjnej;
  • instalacji sanitarnych;
  • instalacji elektrycznych;
  • instalacji teletechnicznych.
Oferta cenowa oraz szczegółowy zakres są przygotowywane indywidualnie, po zapoznaniu się z wymaganiami Inwestora.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top